sâmbătă, 16 octombrie 2010

Alchimia in alegoriile biblice

În hermeneutica alchimică se găsesc numeroase şi interesante alegorii, mai mult sau mai puţin forţate, inspirate de scrierile sfinte.Una din ele îl are ca personaj principal pe Moise, considerat unul din cei mai vechi magicieni şi alchimişti, el cunoscând secretul aurului potabil întrucât a reuşit să facă din viţelul de aur băutură pentru poporul infidel lui Dumnezeu.

Alt episod îl are ca protagonist pe Iosif, mai exact momentul aruncării şi scoaterii acestuia din fântâna părăsită, reprezentând în fapt alchimic intrarea şi ieşirea materiei din vasul alchimic, asemănătoare cu înghiţirea şi revenirea lui Iona din pântecele chitului uriaş, iar lanţul de alegorii culminează cu punerea şi învierea lui Christos în mormânt...

Masacrul inocenţilor de către Irod este o alegorie a stadiului nigreno, iar cele trei daruri aduse de magi - aur, smirnă şi tămâie – îşi au echivalentul în cele trei principii paracelsiene – Sare, Mercur şi Sulf.

Se subînţelege că orice menţionare a pietrei în Biblie, atrage atenţia alchimiştilor spre comentarii. Lucrări ca “Aurora Consurgens” atribuită lui Toma dAquino conţine o interpretare alchimică a “Cântării Cântărilor”, “Aureum seculum redivivum” din colecţiaMusaeum Hermeticum conţine interpretări fantezist-alchimice ale unor relatări biblice, iar în “Symbola aurea mensae duodecim nationum” a lui Maier întâlnim alegorii şi analogii similare: Fecioara alăptând (cibatio), Naşterea Domnului – naşterea Pietrei, Patimile (sublimatio), Moartea (nigreno) şi Învierea (rubedo).

Dicţionar:

Cibatio – operaţie alchimică de “hrănire” a Rebisului prin adăugarea “laptelui de fecioară”. Cohobaţie. Imbibiţie.

Lac Virginis (lat. Lapte de fecioară) – Lichid ce conţine esenţa tinctorială în stare pură. Alimentul necesar Rebisului: mercur ordinar sau apă mercurială. Alkahest. Suspensie de acetat bazic de plumb.

Nigreno – faza neagră sau primul stadiu al Operei. Materia neagră din vasul alchimic, semn al putrefacţiei. Faza “morţii” alchimice, a descompunerii în elemente, dominată de Saturn.

Rebis (lat. Act/fapt/lucru dublu) – Piatra filozofală rezultată din unirea Sulfului cu Mercurul, a Regelui cu Regina, Masculinului cu Femininul. Unitatea androgină, punct de plecare şi întoarcere a principiilor dualiste, contrare, figurate ca bărbat şi femeie. Mercurul filosofal rezultat al conjuncţiei alchimice, paradoxala fiinţă: nici bărbat, nici femeie, dar în acelaşi timp şi bărbat şi femeie. Materia la faza de albedo.
Rubedo – Faza roşie, al treilea şi ultimul stadiu la obţinerea Lapisului. Cu alte cuvinte înroşirea compostului ce consemnează maturarea Mercurului filosofic. Acestă fază este dominată de Soare, de Aur.
Sublimatio – Purificare. Materia subtilă/volatilă sublimează şi tinde să se ridice, în vas rămânând materia terestră/grosieră/solidă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu